تور آنتالیا ویژه 30 شهریور ماه

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : پنجشنبه 1402/06/30 ساعت پرواز: 02:55
مدت پرواز: 03:30
تاریخ : پنجشنبه 1402/06/30 ساعت پرواز: 05:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ترکیش
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : چهارشنبه 1402/07/05 ساعت پرواز: 21:00
مدت پرواز: 03:30
تاریخ : پنجشنبه 1402/07/06 ساعت پرواز: 00:30
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: ترکیش
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
139,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
140,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای اطلاع از نرخ هتل ها و تاریخ های بیشتر لطفا تماس بگیرید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf