تور 7 روزه آنتالیا ویژه 20 آبان

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : شنبه 1402/08/20 ساعت پرواز: 02:15
مدت پرواز: 03:30
تاریخ : شنبه 1402/08/20 ساعت پرواز: 05:45
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه آنتالیا
IKA airplane_fill AYT
تاریخ : جمعه 1278/11/27 ساعت پرواز: 20:45
مدت پرواز: 03:30
تاریخ : شنبه 1402/08/27 ساعت پرواز: 23:45
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه آنتالیا

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,329,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,493,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,491,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,986,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,989,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,483,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,482,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,486,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,479,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,654,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,981,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,979,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,486,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,479,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,977,500 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,816,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,474,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,816,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,747,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,148,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,472,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,812,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,468,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,814,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,471,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,813,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,969,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,813,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,969,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,144,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,466,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,478,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,467,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,142,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,463,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,143,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,964,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,142,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,463,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,142,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,463,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای سفر
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

برای آگاهی از هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید 
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf