تور 7 روزه آنتالیا ویژه 10، 11و 12 خرداد

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : پنجشنبه 1403/03/10 ساعت پرواز: 02:15
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : پنجشنبه 1403/03/10 ساعت پرواز: 06:35
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : چهارشنبه 1403/03/16 ساعت پرواز: 20:45
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : پنجشنبه 1403/03/17 ساعت پرواز: 01:05
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
139,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
157,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
158,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
124,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
174,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
128,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
180,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
145,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
229,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
170,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
257,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
185,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
265,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf