تور 6 روزه مسقط از مبدا شیراز

این تور منقضی شده است.

SYZ airplane_fill MCT
تاریخ : جمعه 1402/04/23 ساعت پرواز: 15:00
مدت پرواز: 01:50
تاریخ : جمعه 1402/04/23 ساعت پرواز: 17:20
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
مقصد: فرودگاه بین‌المللی مسقط
MCT airplane_fill SYZ
تاریخ : چهارشنبه 1402/04/28 ساعت پرواز: 12:15
مدت پرواز: 01:30
تاریخ : چهار شنبه 1402/04/28 ساعت پرواز: 13:15
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی مسقط
شرکت حمل و نقل: کیش ایر
مقصد: فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,850,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,250,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,250,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,750,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,950,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,250,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,350,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,150,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,950,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,950,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,250,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,950,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

برای رزرو تاریخ ها و هتل های دیگر تماس بگیرید.

6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf