تور آنتالیا ویژه 5 مرداد

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill DNZ
تاریخ : پنجشنبه 1402/05/05 ساعت پرواز: 01:00
مدت پرواز: 03:00
تاریخ : پنجشنبه 1402/05/05 ساعت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ایران ایرتور
مقصد: فرودگاه دنیزلی
DNZ airplane_fill IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/05/12 ساعت پرواز: 05:00
مدت پرواز: 03:00
تاریخ : پنجشنبه 1402/05/12 ساعت پرواز: 09:00
Economy
مبدا : فرودگاه دنیزلی
شرکت حمل و نقل: ایران ایرتور
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای اطلاع از نرخ هتل ها و تاریخ های بیشتر تماس بگیرید.

6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf