تور آنتالیا ویژه 31 تیر

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : پنجشنبه 1402/04/29 ساعت پرواز: 02:15
مدت پرواز: 03:00
تاریخ : پنجشنبه 1402/04/29 ساعت پرواز: 05:35
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : چهارشنبه 1402/05/04 ساعت پرواز: 20:45
مدت پرواز: 03:00
تاریخ : پنجشنبه 1402/05/05 ساعت پرواز: 01:05
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
400,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای اطلاع از نرخ هتل ها و تاریخهای بیشتر تماس بگیرید.

6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf