تور آنتالیا ویژه 6 مهر

IKA airplane_fill DLM
تاریخ : پنجشنبه 1402/07/06 ساعت پرواز: 22:00
مدت پرواز: 03:30
تاریخ : جمعه 1402/07/07 ساعت پرواز: 02:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: معراج
مقصد: فرودگاه دالامان
DLM airplane_fill IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/07/13 ساعت پرواز: 02:00
مدت پرواز: 03:30
تاریخ : پنجشنبه 1402/07/13 ساعت پرواز: 06:30
Economy
مبدا : فرودگاه دالامان
شرکت حمل و نقل: معراج
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای اطلاع از نرخ هتل ها و تاریخهای بیشتر لطفا تماس بگیرید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf