تور 7 روزه آنتالیا ویژه 31 فروردین

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : جمعه 1403/01/31 ساعت پرواز: 23:00
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : شنبه 1403/02/01 ساعت پرواز: 03:20
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : شنبه 1403/02/08 ساعت پرواز: 03:00
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : شنبه 1403/02/08 ساعت پرواز: 07:20
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان بومی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf