تور 7 روزه آنتالیا 7 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : جمعه 1403/02/07 ساعت پرواز: 23:00
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : شنبه 1403/02/08 ساعت پرواز: 03:20
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : شنبه 1403/02/15 ساعت پرواز: 03:00
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : شنبه 1403/02/15 ساعت پرواز: 07:20
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
172,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان بومی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf