تور 8 روزه مسقط ویژه اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill MCT
تاریخ : جمعه 1403/02/14 ساعت پرواز: 08:40
مدت پرواز: 02:15
تاریخ : جمعه 1403/02/14 ساعت پرواز: 10:55
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
مقصد: فرودگاه بین‌المللی مسقط
MCT airplane_fill IKA
تاریخ : جمعه 1403/02/21 ساعت پرواز: 18:35
مدت پرواز: 02:15
تاریخ : جمعه 1403/02/21 ساعت پرواز: 20:50
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی مسقط
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf