تور 7 روزه آنتالیا ویژه 20 و 22 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : شنبه 1403/02/22 ساعت پرواز: 02:15
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : شنبه 1403/02/22 ساعت پرواز: 06:35
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : جمعه 1403/02/28 ساعت پرواز: 20:45
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : شنبه 1403/02/29 ساعت پرواز: 01:05
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
140,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
151,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
183,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
140,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
201,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
146,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
223,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf