تور 7 روزه آنتالیا ویژه 27 و 29 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : شنبه 1403/02/29 ساعت پرواز: 02:15
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : شنبه 1403/02/29 ساعت پرواز: 06:35
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : جمعه 1403/03/04 ساعت پرواز: 20:45
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : شنبه 1403/03/05 ساعت پرواز: 01:05
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
159,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
164,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
117,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
184,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
132,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
189,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
143,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
217,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf