تور7 روزه آنتالیا ویژه 3، 4 و 5 خرداد

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : چهارشنبه 1403/02/05 ساعت پرواز: 02:15
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : چهار شنبه 1403/02/05 ساعت پرواز: 06:35
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : سه شنبه 1403/02/11 ساعت پرواز: 20:45
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : چهار شنبه 1403/02/12 ساعت پرواز: 01:05
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,009 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
118,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
166,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
122,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
172,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
128,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
203,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
152,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
230,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
165,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
237,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf