تور 7 روزه آنتالیا ویژه 21 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : جمعه 1403/02/21 ساعت پرواز: 00:30
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : جمعه 1403/02/21 ساعت پرواز: 04:50
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: معراج
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : پنجشنبه 1403/02/27 ساعت پرواز: 04:00
مدت پرواز: 04:20
تاریخ : پنجشنبه 1403/02/27 ساعت پرواز: 08:30
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: معراج
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,960,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,390,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,910,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,250,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,170,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,530,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,370,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,370,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,370,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,210,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,210,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,630,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,030,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,310,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,130,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,130,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,090,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,510,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,650,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,240,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
691,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,650,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf