تور 5 روزه تفلیس 13، 17و 20 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill TBS
تاریخ : دوشنبه 1403/02/17 ساعت پرواز: 07:00
مدت پرواز: 01:30
تاریخ : دوشنبه 1403/02/17 ساعت پرواز: 08:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: وارش
مقصد: فرودگاه بین‌المللی تفلیس
TBS airplane_fill IKA
تاریخ : جمعه 1403/02/21 ساعت پرواز: 10:30
مدت پرواز: 01:30
تاریخ : جمعه 1403/02/21 ساعت پرواز: 12:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی تفلیس
شرکت حمل و نقل: وارش
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf