تور 7 روزه آنتالیا ویژه 10، 11 و 12 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

IKA airplane_fill AYT
تاریخ : شنبه 1403/03/12 ساعت پرواز: 02:15
مدت پرواز: 04:00
تاریخ : شنبه 1403/03/12 ساعت پرواز: 06:15
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT airplane_fill IKA
تاریخ : جمعه 1403/03/18 ساعت پرواز: 20:45
مدت پرواز: 04:00
تاریخ : شنبه 1403/03/19 ساعت پرواز: 00:45
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: تیلویند
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
139,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
169,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
203,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
123,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
171,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
125,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
174,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
141,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
221,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
161,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
268,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
180,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
303,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

برای آگاهی از نرخ هتل ها و تاریخ های دیگر با ما در تماس باشید.
6LfHbT0hAAAAAMhkSJRB1KPtBP6v_WuetiFSXrKf